Mihai Hafia Traista

„Ca o cântare de ierburi necosite, creşte-voi până-n moarte”

Mihai Hafia Traista (pseudonimul literar al lui MIHAI TRAISTA), scriitor de expresie ucraineană şi română, grafician, publicist şi traducător născut la 15 iunie 1965 în oraşul Sighetu Marmaţieiei, jud. Maramureş. Licenţiat în filosofie, jurnalism şi filologie. Masterand al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea Bucureşti.

Membru Uniunii Scriitorilor din România.

Membru Uniunii Naţionale a Scriitorilor din Ucraina.

Vice-preşedinte al Asociaţiei Dascălilor Ucraineni din România (2004-2012).

Vice-preşedinte al Uniunii Ucrainenilor din România – filiala Bucureşti (2011- ).

Consiler în Parlamentul României – Camera deputaţilor, deputat Ivan Marococo, (2013- ).

Membru fondator şi preşedintele Asociaţiei Cultural-Creştine a Ucrainenilor din România Taras Şevcenko (2012 – )

Fondator şi redactor şef al revistei Mantaua lui Gogol.

Director: Editura Mantaua lui Gogol.

Moderatorul cenaclului Mantaua lui Gogol.

Redoctor: revista literară a scriitorilor ucraineni din România Naş Holos.

Corespondent permanent al publicaţiilor: Curierul ucrainean, Vilne Slovo, Ucrainskyi Visnek, şi al revistei pentru copii Clopoţel.

A publicat articole, proză şi poezie în următoarele publicaţii: Jurnalul de Sighet, Graiul Maramureşului, Glasul Maramureşului, Informaţia Zilei, Citadela, Salonul literar, Faleze de piatră, Bucovina literară, Suspans. ro. Revista de suspans, Revista Familia, România literară (România); Dnipro, Nezborema naţia, Ukrainskyi vemir, Visnek, Bokovinskyi jurnal, Huţulskyi calendar  (Ucaraina); Do svitla (Italia); Hromada (Ungaria);

 1. CĂRŢI PUBLICATE
 2. «Симфонія шовкових трав» – поезії, Editura Mustang, Bucureşti, 2001.

[Simfonia ierbii de mătase – poezii].

 1. «Калинові ранки» – оповідання та казки для дітей, Editura Mustang, Bucureşti, 2004.

[Dimineţi azurii – povestiri şi poveşti pentru copii].

 1. «Гуцулська душа» – оповідання, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2008.

[Suflet de huţul – povestiri].

 1. «Малинові стежки» – оповідання та казки для дітей, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2008.

[Cărări de mălin – povestiri şi poveşti pentru copii].

 1. «Не вір своїм очам» – гумористичні оповідання, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2009.

[Nu da crezare ochilor tăi – povestiri umoristice].

 1. «Кладка» – гумористичні оповідання, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2010.

[Puntea – povestiri umoristice].

 1. Ibovnice cu ochi de Maramureş – povestiri umoristice, teatru, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2011.

[«Коханки з марамороськими очима» – гумористичні оповідання, театр].

 1. Omul de dincolo. Femeia în mov nuvele canematografice, Editura LibrariumHaemus, Bucureşti, 2013.

[(«Людина з потойбіччя. Незнайомка у фіалковій сукні» – новели].

 1. Castelul din Rónaszék – roman, Editura Mantaua lui Gogol, 2013.

[«Коштільський замок» – роман].

 1. «Чесні жони» – гумористичні оповідання, театр –  Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2013.

[Zămbete maramureşene – povestiri umoristice, teatru].

 1. «Logodnicii Amaltheiei» – teatru, Editura Mantaua lui Gogol, 201

[«Три женихи для Амалтеї» – п’єса].

 1. Аproapelui cu ură – nuvele şi povestiri, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2014.

[«Ненависть до ближнього» – новели та оповідання].

 1. «Давидові Псалми» у творчості Тараса Шевченка та молдавського митрополита Дософтея», літературні студії – Editura Mantaua lui Gogol, 201

[„Psalmii lui David” în creaţiile lui Taras Şevcenko şi ale mitropolitului Dosoftei – studii literare].

 1. «Степанкова читанка» – оповідання та казки, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 201

[Cartea de citire – povestiri şi poveşti pentru copii].

 

 1. VOLUME COLECTIVE/ ANTOLOGII

 

 1. Minorităţi: identitate şi coexistenţă– studii de antropologie, Institutul Intercultural Timişoara (I.I.T), 2000.

[«Меншини: ідентичність і співіснування» – антропологічні студії].

 1. «Український вимір» Видавництво Ніжинського держаного університету ім. М. Гоголя, Ніжин,

[Ukrainskyi vymirstudii, Editura Universităţii M. V. Gogol, Nijin (Ucraina)].

 1. «Просвіти»антологія української прози, Т. 2,  Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2011.

[Iluminări – antologie de proză ucraineană, vol II].

 1. Carraria– Vol. I (antologie de versuri – grup literar Facebook)  Editura Pastel Braşov, 2013.
 2. «Тарас Шевченко – апостол українського народу – літературні студії – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2013.

[Taras Şevcenko un apostol al neamului ucrainean – studii literare].

 1. «Групетто» – антологія української пісні,Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2014.

[Grupetto antologie de cântece ucrainene].

 1. O antologie a prozatorilor maramureşeni – Editura ETHNOLOGICA, Baia Mare, 2014

Антологія марамороських прозаїків»].

 1. Omagiu profesorului Ioan Rebuşapcă la 80 de ani – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2015.

Volume Ilustrate

 1. Maria Ciubica, Pe aripile copilăriei – Editura Mustang, Bucureşti, 2002  (povestiri şi poezii pentru copii lb. ucraineană, 17 ilustraţii.)
 2. Marta Bota, Raza de soare – Editura Mustang, Bucureşti, 2002  (povestiri  pentru copii – lb. ucraineană, ilustraţii.)
 3. Mihai Traista, Dimineţi azurii– Editura Mustang, Bucureşti, 2004  (povestiri şi basme pentru copii – lb. ucraineană, coperta şi 18 ilustraţii.)
 4. Ivan Liber, Clinc-clinc  – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2008 (cântece pentru copii, lb. ucraineană,coperta şi … ilustraţii ).
 5. Mihai Traista – Suflet de huţul– Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2008 (nuvele – lb. ucraineană, 13 ilustraţii).
 6. Mihai Traista Cărări de mălin– Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2009 (povestiri şi basme pentru copii -lb. ucraineană, 14 ilustraţii).
 7. Mihai Traista –Nu da crezare ochilor tăi –  Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2009 (proză umoristică – lb. ucraineană, 36 ilustraţii).
 8. Maria Ciubica –Copilărie, ochi de azur – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2009 (povestiri şi basme pentru copii – lb. ucraineană, 21 ilustraţii).
 9. Maria Oprişan – Să vă spun o poveste, – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2010 (versuri pentru copii – lb. ucraineană, ilustraţii).
 • Lyudmyla Dorosh –Neobişnuitele aventuri ale unei Pene –Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2010 (povestire pentru copii – lb. ucraineană, ilustraţii).
 • Marta Bota – Străchinuţa de lut –Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2010 (povestiri  pentru copii – lb. ucraineană, ilustraţii).
 • Mihai Traista – Puntea– Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2010 (proză umoristică – lb. ucraineană, ilustraţii).
 • Traista Mihai –Ibovnice cu ochi de Maramureş – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2011 (proză umoristică şi teatru – lb. română, ilustraţii).
 • Ştefania Grigoraşcu Zamfir – Petale– Editura Pastel Braşov, 2012 (poezii, lb. rom., ilustraţii).
 • Oana Maria Covaci – Alter egoBookRix-Ediţion, 2011, (poezii, lb. rom. coperta).
 • Paul Romaniuc – Cai roşii ai inimii–  Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2013 (poezii, lb. ucraineană ilustraţii).
 • Carraria– Vol. I,  Editura Pastel Braşov, 2013, (antologie de versuri – grup literar Facebook, ilustraţii).        
 • Mihai Hafia Traista –Zămbete maramureșene–Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2013 (proză umoristică – lb. ucraineană, ilustraţii).
 • Mihai Hafia Traista – Logodnicii Amaltheiei – Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (teatru, coperta).
 1. Mihai Hafia Traista – Carte de citireEditura RCR Editorial, Bucureşti, 2015, (poveşti şi povestiri pentru copii – ilustraţii).
 2. Maria Ciubica –

CĂRŢI REDACTATE/ PREFAŢATE

 1. ..! Thalassa…!– Silvia Zabarcencu,Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2011 (roman, lb. română).
 2. Cai roşii ai inimii – Paul Romaniuc, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2013 (poezii, lb. ucraineană). 
 3. Despre oameni şi câini– Nicolaie Dincă, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (teatru).
 4. Fantasme – Viorel Ploeşteanu, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (roman, lb. română).
 5. În viaţă, cu sau fără ambulanţă– Nik Opriţa,  Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014. (poezie şi proză).
 6. Promoţia ’56 – Nik Opriţa,  Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (poezie şi proză).
 7. Dincolo de lacrima verde – Ina Florica Popa, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (poezie).
 8. La porţile timpului – Cristian Paul Mozoru, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (poezie).
 9. Extreme – Nicolae Cornescian, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2014 (roman, lb. română).
 • Anotimpul cuvintelor – Ina Florica Popa, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (poezie).
 • ad libitum – Maria Irod, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (studii literare).
 • Cartea celor trei cărţi – Nik Opriţa,  Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (poezie şi proză).

 

III. COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

 1. Культурна діяльність української молоді Румунії [Activitatea culturală a tineretului ucrainean din România] – comunicare la Conferinţa Tineretului Ucrainean din Europa, organizată de Unuinea Ucrainenilor din Budapesta (Ungaria), 20-23.XI. 1999.
 2. Постать письменника Михайла Небилякa в українській літературі Румунії [Imaginea scriitorului Mihai Nebeleac – în literatura ucraineană din România] – comunicare la Conferinţa Ştiinţifică a Diasporei Ucrainene, Universitatea „M.V. Gogol”, Nijin (Ucraina), 2007.
 3. Роль українських публікацій Румунії у вихованні національних культурних цінностей [Rolul publicaţiilor ucrainene din România în cultivarea tradiţiilor naţionale] – comunicare la Conferinţa Ştiinţifică a Diasporei Ucrainene, Universitatea „Ivan Franko”, Lviv (Ucraina), mai 2011.
 4. Oдин Тарас, одна мова, одна Україна [Un singur Taras, o singură limbă, o singură Ucraină] – comunicare la Uniunea Ucrainenilor din România, Bucureşti, martie, 2011.
 5. Жінки в житті Тараса Шевченка [Femeile din viaţa lui Taras Şevcenko] – comunicare la Simpoziumul „Taras Şevcenko” Comemorarea a 150 de ani de la moartea poetului, Catedra de Limbi Slave, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti, 7-8. X. 2011.
 6. Тарас Шевченко в українській кінематографії [Taras Şevcenko în cinematografia ucraineană] – comunicare la Simpozionul Internaţional Taras Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean, organizat de filiala Uniunii Ucrainenilor din Satu Mare, 25-27. V. 2012.
 7. Imaginea hatmanului Mazepa în literatura română [Образ гетьмана Мазепи в румунській літературі] – comunicare la Centrul Cultural şi de Informare din Cardul Ambasadei Ucrainei în România, Bucureşti, 20. III. 2013.
 8. «Давидові Псалми» у творчості Тараса Шевченка та Митрополита Дософтея

[„Psalmii lui David în creaţiile lui Taras Șevcenko şi ale mitropolitului Dosoftei”] – comunicare la sesiunea Departamentului de Filologie Rusă și Slavă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București, 2-4. X. 2014.

 1. «Давидові Псалми» у творчості Тараса Шевченка та Митрополита Дософтея [„Psalmii lui David în creaţiile lui Taras Șevcenko şi ale mitropolitului Dosoftei”] – comunicare la Reuniunea ştiinţifică: Taras Şevcenko – un Simbol al Naţuinii Ucrainene – Uniunea Ucrainenilor din România, Bucureşti, 31 martie 2014.
 2. Portretul ucraineanului în literatura rusă [Образ українця в російській літературі] – comunicare la sesiunea ştiinţifică a studenţilor masteranzi şi doctoranzi de la Departamentul de Filologie rusă şi slavă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București, Ediţia a treia, Bucureşti, 17 mai 2015.
 3. Літературнохудожня періодика Румунії в сучасному літературному дискурсі – Comunicare la conferinţa „Revista literară Naş holos – oglinda literaturii ucrainene din România” organizată de Uniunea Ucrainenilor din România cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea revistei Naş holos.

 

 1. IV. Літературні студії / Studii literare
 1. Міфологічні птахи: Жар-птиця і Пасеря меястре // «Наш голос», Бухарест, № 230, 2013, с. 11-13.

[Mifolohichny ptakhy: Jar-ptytsia i Paserea meiastre // „Naş holos”, Bucharest, № 230, 2013, s. 11-13.]

 1. «Давидові псалми» у творчості Тараса Шевченка та молдавського Митрополита Дософтея // «Наш голос», Бухарест, № 238, 2014, с. 8-11 ; № 239, 2014, с. 12-14 ; № 240, 2014, с. 7-9.

[„Davydovi psalmy” u tvorchosti Tarasa Şevcenka ta moldavskoho Mytropolyta Dosofteia // „Naş holos”, Bucharest, № 238, 2014, s. 8-11 ; № 239, 2014, s. 12-14 ; № 240, 2014, s. 7-9.]

 1. Образ козака – українця в румунській історичній літературі. І. Образ Тимофія Хмелинського в романі «Весілля домніци Руксандри» // «Наш голос», Бухарест, № 246, 2014, с. 17-19.

[Obraz kozaka ukraintsia v rumunskii istorychnyii literaturi. I. Obraz Tymofia Khmelynskoho v romani „Vesillia domniţy Ruksandry” // „Naş holos”, Bucharest, № 246, 2014, s. 17-19.]

 

[2015]

 1. Образ козака – українця в румунській історичній літературі. ІI. Образ Тимофія Хмельницького у творчості Мирона Костіна // «Наш голос», Бухарест, № 247, 2015, с. 16-19.
 2. Образ козака – українця в румунській історичній літературі. ІII. Образ Тимофія Хмельницького в історичній новелі «Руксандра Доамна» // «Наш голос», Бухарест, № 248, 2015, с. 18-20.
 3. Коли братська кров перетворюється на водицю. «Русские братьев не едят!», Українці та росіяни більше не «брати» // «Українcький вісник, № 5-6, 2015, cт.2.
 4. Образ козака – українця в румунській історичній літературі. Образ Тимофія Хмельницького в історичних студіях Константина Ґане // «Наш голос», Бухарест, № 249, 2015, с. 20-23.
 5. Коли братська кров перетворюється на водицю. «Ніколи ми не будемо братами…», «Товарищ москаль, на україну шуток не скаль…» // «Українcький вісник, № 7-8, 2015, cт.2.
 6. Образ козака – українця в румунській історичній літературі. Образ Тимофія Хмельницького в історичній новелі Ніколає Ґане «Домніца Руксандра», // «Наш голос», Бухарест, № 250, 2015, с. 16-19.
 7. Майстри сучасної української прози. Володимир Даниленко «Письменник сміливості й свободи» // «Наш голос», Бухарест, № 250, 2015, с. 22-25.
 8. Образ козака – українця в румунській історичній літературі. Образ Тимофія Хмельницького в романі Ельвіри Богдан «Домніца Руксандрa» (1) // «Наш голос», Бухарест, № 251, 2015, с. 20-23.
 9. Майстри сучасної української прози. Оригінальний новеліст Василь Ґабор. // «Наш голос», Бухарест, № 251, 2015, с. 26-28.
 10. Коли братська кров перетворюється на водицю. «Росія, Росія, сука Росія…» // «Українcький вісник, № 9-10, 2015, cт.7.
 11. Образ козака – українця в румунській історичній літературі. Образ Тимофія Хмельницького в романі Ельвіри Богдан «Домніца Руксандрa» (2) // «Наш голос», Бухарест, № 252, 2015, с. 22-24.
 12. Майстри сучасної української прози. Михайло Сидоржевський – голова національної спілки письменників україни // «Наш голос», Бухарест, № 252, 2015, с. 28-2
 13. Коли братська кров перетворюється на водицю. Cиндром старшого брата // «Українcький вісник, № 11-12, 2015, cт.12.

 

 1. Статті / Articole

 

(2015)

 

 1. Argument, prefaţă la volumul de studii literare: Maria Irod, ad libitum, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti 2014, pp. 5-8.
 2. A IV-a Ediţie a Întălnirilor Literare Mantaua lui Gogol”, // „Mantaua lui Gogol”, nr. 12-13, 2015, pp. 34.
 3. „Prin glodul destinului”, sau fericirea unei copilării nefericite, // „Mantaua lui Gogol”, nr. 12-13, 2015, pp. 14-16.
 4. Вхід російський військ до Сігету (3) // «Українcький вісник», № 1-2, 2015, cт.5.
 5. Відкриття погруддя Тараса Шевченка у Тімішорському СУРі // «Українcький вісник», № 1-2, 2015, cт.9.
 6. Андрій Ворхола – велетень поп-арту ( 2) //«Вільне слово», № 3-4, 2015, ст 11.
 7. Андрій Ворхола – велетень поп-арту ( 2) // «Вільне слово», № 5-6, 2015, ст 9.
 8. Микола Корсюк – серед голубів голуб, мов бог безкрилий серед хмар // Наш голос, № 249, 2015, ст. 12.
 9. «Тарас Шевченко – символ української нації» // «Вільне слово», № 7-8, квітень, 2015 р., ст. 8.
 • „Moara poveştilor“ – o lecţie de istorie // „Curierul ucrainean”, nr. 285-286 – aprilie 2015, p. 15.
 • Професор Іван Ребошапка – наша слава і гордість . // «Наш голос», Бухарест, № 251, 2015, с. 12.
 • Презентація кгниги Ольги Андрич «Moara poveştilor». // «Українcький вісник, № 9-10, 2015, cт.6.
 • Фестиваль неурядових організацій «ONGfest 2015». // «Українcький вісник, № 9-10, 2015, cт.6.
 • Міжнародний проект «Європа з Україною». // «Українcький вісник, № 9-10, 2015, cт.6.
 • De strajă lângă ei, pune-voi cuvântul!…” – Antologia avangardei ucrainene // „Pro Saeculum”, № 3-4, 2015, 223-225.
 • Вшанування пам’яті жертв політичних репресій в україні та 71-а річниця депортації кримських татар // «Українcький вісник, № 11-12, 2015, cт.12.
 1. 80-річчя з дня народження Василя Симоненка // «Українcький вісник, № 11-12, 2015, cт.12.
 2. Дні українського кіно // «Українcький вісник, № 11-12, 2015, cт.12.

 

 1. Проза / Proza

(2015)

 

 1. Пригоди лісових друзів – Суд над Лисом Микитою Хитрим та Сойкою Гафійкою // «Дзвоник», № 94, 2015, ст. 6-7.
 2. У ніч на Святого Андрія. // «Наш голос», Бухарест, № 247, 2015, с. 34-35.
 3. Лицарський обов’язок // «Наш голос», Бухарест, № 247, 2015, с. 42-43.
 4. Пригоди лісових друзівОлень Семен Рогатий розповідає про Африку // «Дзвоник», № 95, 2015, ст. 6-7.
 5. У ніч на Святого Андрія. // «Наш голос», Бухарест, № 248, 2015, с. 36-37.
 6. Ой, тяжко бути бировом // «Наш голос», Бухарест, № 248, 2015, с. 42.
 7. Лицар Березень, царівна весна та дівчина берізка // «Дзвoник», № 96, 2015, pp. 6-7.
 8. Ти-ни, ни-ни солонини // «Наш голос», Бухарест, № 249, 2015, с. 42.
 9. У ніч на Святого Андрія. // «Наш голос», Бухарест, № 249, 2015, с. 34-35.
 10. Помста за батька. // «Українська літературна газета», Київ, № 142, 2015, с. 12.
 11. У ніч на Святого Андрія. // «Наш голос», Бухарест, № 250, 2015, с. 36-37.
 12. Великдень іде з батогом. // «Наш голос», Бухарест, № 250, 2015, с. 42.
 13. Опришки. // № 98, 2015, ст. 6-7.
 14. У ніч на Святого Андрія. // «Наш голос», Бухарест, № 251, 2015, с. 36-37.
 15. Чаушеску знає гет усе! // «Наш голос», Бухарест, № 251, 2015, с. 42.
 16. Пілот, // «Дзвоник», № 98, 2015, ст. 12.
 17. У ніч на Святого Андрія. // «Наш голос», Бухарест, № 252, 2015, с. 36-37.
 18. Попівське благословіння // «Наш голос», Бухарест, № 252, 2015, с. 42.
 19. Лінивий Андрійко, // «Дзвоник», № 99, 2015, ст. 6.

 

VII. Поезїі Poezii

 

 1. Іржи, коню!.. // «Вільне слово», № 11-12, 2015, ст 12.
 2. Жовтий кінь // «Вільне слово», № 11-12, 2015, ст 12.
 3. Поранені кроки // «Вільне слово», № 11-12, 2015, ст 12.
 4. Перед долею боржником // «Вільне слово», № 11-12, 2015, ст 12.
 5. Падаючи на коліна тінню // «Вільне слово», № 11-12, 2015, ст 12.
 6. Дбайте про бога свого // «Вільне слово», № 11-12, 2015, ст 12.

 

 

 

VIII. Переклади / Traduceri

 

(2015)

 

 1. Теофіл Цуренко, Очарована Усмiшка. // «Наш голос», Бухарест, № 247, 2015, с. 28-29.
 2. Теофіл Цуренко, Очарована Усмiшка. // «Наш голос», Бухарест, № 248, 2015, с. 30-31.
 3. Теофіл Цуренко, Очарована Усмiшка. // «Наш голос», Бухарест, № 249, 2015, с. 30-31.
 4. Теофіл Цуренко, Очарована Усмiшка. // «Наш голос», Бухарест, № 250, 2015, с. 32-33.
 5. Теофіл Цуренко, Очарована Усмiшка. // «Наш голос», Бухарест, № 251, 2015, с. 20-23.
 6. Теофіл Цуренко, Очарована Усмiшка. // «Наш голос», Бухарест, № 252, 2015, с. 32-33.

 

IХ. Referenţe critice

 

 1. Nicolaie Ton Dincă, Şi  fu  să  fie  iarăşi  sărbătoare, // „Mantaua lui Gogol”, nr. 12-13, 2015, pp. 14-16.
 2. Dora Lazăr, Info cultural. Revista Revistelor, în „Pro Saeculum”, № 1-2, 2015, p.226.
 3. Rodica Lăzărescu, Prin Maramureşul lui Mihai Hafia Traista, în „Vatra veche”, № 3, 2015, pp. 33-34.
 4. Яківське боржництво перед долею та… чарівною усмішкою – До 50-річчя Михайла Трайсти // «Вільне слово», № 11-12, 2015, ст 12.
 5. Іван Ребошапка, Інтерв’ю, а чи дружній семінарій з нагоди 50-ліття Михайла Трайсти, // «Наш голос», № 252, 2015, ст. 10-12, 14.
 6. Михайло Михайлюк, Михайлові Трайсті – 50 штрихи до нестандартного портрета, // «Наш Голос», № 252, 2015, ст. 13-14.
 7. Тамара Долженко, Дитинство, виколихане казкою Михайла Трайсти // «Наш голос», № 252, 2015, ст. 15-17.
 8. Михайло Михайлюк, Полудень Михайла Гафії Трайсти, Український вісник, № 11-12, 2015, с. 3-4.

PIESE DE TEATRU JUCATE

 

 1. Ibovnice cu ochi de maramureş
 2. Logodnicii Amaltheiei

CÂNTECE

 1. Imn pentru Maramureş – muzica Dan Vasilescu – trupa Acum (folk, lb. rom.).
 2. Mama  muzica Ivan Liber – corul Alunul Verde (lb. ucr.).
 3. Tata –  muzica Ivan Liber – corul Alunul Verde (lb. ucr.).
 4. Cuvântul drag –  muzica Ivan Liber – corul Alunul Verde (lb. ucr.).
 5. Huţulca Maria– muzica Yuriy Paraşcineţ (lb. ucr.).
 6. Colomeica pentru inimă şi sufletI – muzica Yuriy Paraşcineţ (lb. ucr.).
 7. Colomeica pentru inimă şi sufletII – muzica Yuriy Paraşcineţ (lb. ucr.).
 8. Pădurile –muzica Yuriy Paraşcineţ (lb. ucr.).
 9. Mestecenii  – muzica Yuriy Paraşcineţ (lb. ucr.)

 

 PREMII

 

 1. Premiul revisteiNaş holos – Festivalul Armonii de primăvară – Vişeu de sus, Maramureş, 1999.
 2. Premiul Congresului Ucrainean European – Budapesta – Ungaria, 1999.
 3. Diplomă – Festivalul-Concurs Ronişoară , apă  lină – Rona de sus, Maramureş, 2006.
 4. Diplomă de eminescian –Cenaclu  de cultură şi artă Mihai Eminescu, Petrova, Maramureş, 2007.
 5. Certeficat de participare pentru participarea la cursul de formare profesională „Gestionarea proiectelor interetnice” – Structural ConsultingTM Group, 2008.
 6. Diplomă Convieţuiri adiţia a XVI-a  Siret, Suceava, 2009.
 7. Premiul revistei Vilne Slovo, – Bucureşti, 2012.
 8. Premiul I Concursul Profesional de traduceri, ucraineană-română,  I, secţiunea Text socio-uman, Universitatea Bucureşti, 2012.
 9. Premiul I Concursul Profesional de traduceri, ucraineană-română, ed. I, secţiunea Text beletristic, Universitatea Bucureşti, 2012.
 10. Diplomă  Concursul Profesional de traduceri,rusă – română,  I, secţiunea Text beletristic, Universitatea Bucureşti, 2012.
 11. Marele premiu al Concursului Internaţional de Umor Ukraynska Spilnota  – Ucraina 2010.
 12. Premiul Federaţiei Internaţionale Ukrayna-Svit – Ucraina 2012.
 13. Premiul I Secţiunea Dramaturgie Umoristică – volum la ediţia XVIII-a a Concursului Naţional de Umor Oltenii şi restul lumii , Slatina, Olt, 2012.
 14. Diplomă de participare în juriul la Etapa naţională a Concursului de Recitare a Poeziei Ucrainene Sighetu Marmaţiei, 2013.
 15. Diplomă de Excelenţă pentru contribuţia adusă la promovarea culturii şi literaturii ucrainene – UUR Filiala Maramureş – org. loc. Rona de Sus, 2013.
 16. Diplomă Aniversară – Festivalul de Umor Oltenii Oltenii & restul lumii  – ediţia XX.
 17. Ювілейна медаль «200 років з Дня народження Т.Г. Шевченка» – № 175, 2014.
 18. Ювілейна медаль «65-та річниця часопису «Вільне слово», СУР, 2014.
 19. Diplomă de excelenţă – Ceneclu de urgenţă – Editura Art Creativ, 2014
 20. Ювілейна медаль / ювілейна грамота «З нагоди 25-річчя від заснування СУР»,
 21. Ювілейна грамота «З нагоди 50-річчя з дня народження – за внесок у збереження і розвиток українства в Румунії» – СУР, 2015.
 22. Ювілейна плакетка / ювілейна грамота – «З нагоди 25-річчя від заснування літературно-культурного журналу українських письменників Румунії Наш голос»,

 

Reclame

3 comentarii (+add yours?)

 1. Trackback: Cenaclul literar “Mantaua lui Gogol” | Newdada's blog
 2. zabarcencu Silvia
  mart. 13, 2014 @ 08:18:17

  Un talent-furtună,în urma căruia copacii rămîn în picioare.

  Răspunde

 3. mantaualuigogol
  mart. 15, 2014 @ 21:04:57

  Vă mulţumesc foarte mult pentru apreciere!

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: