Mihai Hafia Traista

„Ca o cântare de ierburi necosite, creşte-voi până-n moarte”

Mihai Hafia Traista (n. 15 iunie 1965, Sighetu Marmației, județul Maramureș) este un poet, prozator, dramaturg, publicist și jurnalist român de origine ucraineană.

Copilăria și studiile

Mihai Hafia Traista s-a născut pe data de 15 iunie 1965, în Sighetu Marmației. Fiul lui Mihai Traista și al Hafiei (născută Nistor), țărani din Rona de Sus.

A urmat cursurile școlii primare în satul natal, apoi a continuat studiile la Liceul Industrial „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației, de unde este exmatriculat în clasa a X-a, reușind să termine treapta I de liceu la școala din Rona de Sus.

În continuare a urmat Școala Profesinală de Lăcătuși-mecanici din cadrul Liceului Industrial Nr.1 din Baia Mare și un curs de bucătari la Școala Populară de Arte și Meserii din Sighetu Marmației, însă nu practică niciuna din cele două meserii.

În anul 1997 termină cursurile serale liceale la Grupul Şcolar ptr. Industrie Mică şi Servicii din Sighetu Marmaţiei. În același an se înscrie la Facultatea de Litere a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pe care o abandonează în al doilea an de studiu.

În anul 2010 absolvă Facultatea de Filozofie şi Jurnalism a Universității „Spiru Haret”, din Bucureşti, iar în anul 2012 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universității Bucureşti.

În anul 2014 absolvă Masteratul de Strategii Comunicaţionale Interculturale a Facultății de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti. Tot în același an se înscrie la Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Lingvistice a Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti.

Locurile de muncă și funcțiile ocupate

Înainte de revoluție lucrează ca țapinar la exploatările forestiere din județele Gorj, Caraș Severin, Arad; muncitor necalificat pe diferite șantiere de construcții (Drobeta Ternu Severin, Iași, Vaslui, Oradea, Aiud, Baia Mare); vagonetar în minele din Valea Jiului (Dîlja, Livezeni, Bărbăteni); muncitor la diferite CAP-uri din  județele Timiș și Tulcea; cioplitor în piatră, zugrav, etc.

1989 – 1991 – magazioner/ casier plătitor  – I.F.E.T Sighetu Marmaţiei.

1991 – 1998 – militar angajat – Poliţia de frontieră Sighetu Marmaţiei

1998 – prezent – redactor – revista literară a scriitorilor ucraineni din România  Наш ГолосUniunea Ucrainenilor din România.

2004 – 2012 – vicepreşedinte – Asociaţia Dascălilor Ucraineni din România.

2012 – prezent – redactor şef – revista literară Mantaua lui Gogol.

2012 – prezent – preşedinte – Asociaţia Cultural Creştină a Ucrainenilor din România „Taras Şevcenko”.

2011 – 2019 – vicepreşedinte – Filiala Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România.

2013 – prezent –  director – Editura „Mantaua lui Gogol”.

2014 – 2016 – consilier – Parlamentul României, Camera Deputaţilor.

2015 – prezent – vicepreşedinte – Uniunea Ucrainenilor din România.

2015 – prezent – preşedinte – Comisia de Cultură a Uniunii Ucrainenilor din România.

2016 – prezent – membru al Comisiei pentru Cultură, culte și mass-media a Consiliului

Minorităților Naționale.

2016 – prezent membru în Consiliul Parohial al Parohiei Ucrainene din Bucureşti.

2017 – prezent – redactor – revista literară Rotonda Valahă.

2017 – prezent – redactor – revista literară Cronograf

2019 – prezent – președinte – Filiala București a Uniunii Ucrainenilor din România.

 • membru al Uniunii Scriitorilor din România;
 • membru al Uniunii Naţionale a Scriitorilor din Ucraina;
 • membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Cărţi publicate

 1. Симфонія шовкових трав – поезії, Editura Mustang, Bucureşti, 2001.

(Simfonia ierbii de mătase – poezii)

 1. Калинові ранки – оповідання та казки для дітей, Editura Mustang, Bucureşti, 2004. (Dimineţi azurii – povestiri şi poveşti pentru copii).
 2. Гуцулська душа – оповідання, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2008.

(Suflet de huţul – povestiri).

 1. Малинові стежки – оповідання та казки для дітей, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2008. (Cărări de mălin – povestiri şi poveşti pentru copii).
 2. Не вір своїм очам – гумористичні оповідання, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2009. (Nu da crezare ochilor tăi – povestiri umoristice).
 3. Кладка – гумористичні оповідання, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2010.

(Puntea – povestiri umoristice).

 1. Ibovnice cu ochi de Maramureş – povestiri umoristice, teatru, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2011. (Коханки з марамороськими очами – гумористичні оповідання, театр).
 2. Omul de dincolo. Femeia în mov – nuvele cinematografice, Editura LibrariumHaemus, Bucureşti, 2013. (Чоловік з потойбіччя. Незнайомка у фіалковій сукні – новели).
 3. Castelul din Rónaszék – roman, Editura Mantaua lui Gogol, 2013, 2015.

(У ніч на святого Андрія – роман).

 1. Чесні жони – гумористичні оповідання, театр – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2013.[Zămbete maramureşene – povestiri umoristice, teatru].
 2. Logodnicii Amaltheiei – teatru, Editura Mantaua lui Gogol, 201

(Наречені Амалтеї – театр).

 1. Аproapelui cu ură – nuvele şi povestiri,Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2014.

(Ненависть до ближнього – новели та оповідання).

 1. «Давидові Псалми» у творчості Тараса Шевченка та молдавського митрополита Дософтея, літературні студії – Editura Mantaua lui Gogol, 201

(„Psalmii lui David” în creaţiile lui Taras Şevcenko şi ale mitropolitului Dosoftei – studii literare).

 1. Степанкова читанка – оповідання та казки, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 201 (Cartea de citire – povestiri şi poveşti pentru copii).
 2. Між коханням і смертю – повісті, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2016.

(Între dragoste şi moarte – nuvele).

 1. Scrisoare din Africa – teatru pentru copii, Editura Mantaua lui Gogol, 2016.

(Лист з Африки – театр)

 1. Întâmplări din Pădurea Argintată – povestire pentru copii, Editura Mantaua lui Gogol, 2016. (Пригоди лісових друзів).
 2. Teatru – piese de teatru, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2016.

(Театр)

 1. Poezii – volum de poezii, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 201

(Поезії)

 1. Regula de aur sau Lecția de Paremiologie, Editura Mantaua lui Gogol, 2017.

(Золоте правило, або Урок Пареміології).

 1. Конокрадська честь, – повість, Видавництво Тиса, Львів, 2017.

(Onoarea hoților de cai – roman).

 1. Незнайомка у фіалковій сукні – (мініроман, оповідання) Видавництво Друге Дихання, Київ 2018. (Femeia în rovhie mov – roman și nuvele).
 2. Під сузір’ям слова, – публицистика, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2018.

(Sub constelație cuvântului – publicistică).

 1. Між коханням і смертю – роман у новелах, видавництво «Растр-7», Львів, 2018

(Între dragoste și moarte – roman în nuvele).

 1. Верхньорівнянські оповідання – оповідання, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2018.

(Povestiri din Rona de Sus – povestiri).

 1. Bolnav de drum – poezii, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2019.
 2. На крилах дитинства – оповідання та казки, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2001 (Pe aripile copilăriei povestiri şi poveşti pentru copii).

Traduceri

 1. Colivie pentru pasărea măiastră – (roman tradus din limba ucraineană, scris de Volodymur Danylenko), Editura RCR Editorial, Bucureşti, 201 (Клітка для вивільгироман володимира Даниленка, переклад на румунську мову).
 2. Sângele ferigii – (roman tradus din limba ucraineană, scris de Ihor Hurhula), Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2018. (Кров папороті – роман Ігора Гургули, переклад на румунську мову).
 3. Dresorul de timp – (roman tradus din limba ucraineană, scris de Mykola Homyci), … (Час – роман Миколи Хомича, переклад на румунську мову.
 1. VOLUME COLECTIVE/ ANTOLOGII

 

 1. Minorităţi: identitate şi coexistenţă– studii de antropologie, Institutul Intercultural Timişoara (I.I.T), 2000.

[«Меншини: ідентичність і співіснування» – антропологічні студії].

 1. «Український вимір» Видавництво Ніжинського держаного університету ім. М. Гоголя, Ніжин,

[Ukrainskyi vymirstudii, Editura Universităţii M. V. Gogol, Nijin (Ucraina)].

 1. «Просвіти»антологія української прози, Т. 2,  Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2011.

[Iluminări – antologie de proză ucraineană, vol II].

 1. Carraria– Vol. I (antologie de versuri – grup literar Facebook)  Editura Pastel Braşov, 2013.
 2. «Тарас Шевченко – апостол українського народу – літературні студії – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2013.

[Taras Şevcenko un apostol al neamului ucrainean – studii literare].

 1. «Групетто» – антологія української пісні,Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2014.

[Grupetto antologie de cântece ucrainene].

 1. O antologie a prozatorilor maramureşeni – Editura ETHNOLOGICA, Baia Mare, 2014

Антологія марамороських прозаїків»].

 1. Omagiu profesorului Ioan Rebuşapcă la 80 de ani – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2015.

Volume Ilustrate

 1. Maria Ciubica, Pe aripile copilăriei – Editura Mustang, Bucureşti, 2002  (povestiri şi poezii pentru copii lb. ucraineană, 17 ilustraţii.)
 2. Marta Bota, Raza de soare – Editura Mustang, Bucureşti, 2002  (povestiri  pentru copii – lb. ucraineană, ilustraţii.)
 3. Mihai Traista, Dimineţi azurii– Editura Mustang, Bucureşti, 2004  (povestiri şi basme pentru copii – lb. ucraineană, coperta şi 18 ilustraţii.)
 4. Ivan Liber, Clinc-clinc  – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2008 (cântece pentru copii, lb. ucraineană,coperta şi … ilustraţii ).
 5. Mihai Traista – Suflet de huţul– Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2008 (nuvele – lb. ucraineană, 13 ilustraţii).
 6. Mihai Traista Cărări de mălin– Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2009 (povestiri şi basme pentru copii -lb. ucraineană, 14 ilustraţii).
 7. Mihai Traista –Nu da crezare ochilor tăi –  Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2009 (proză umoristică – lb. ucraineană, 36 ilustraţii).
 8. Maria Ciubica –Copilărie, ochi de azur – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2009 (povestiri şi basme pentru copii – lb. ucraineană, 21 ilustraţii).
 9. Maria Oprişan – Să vă spun o poveste, – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2010 (versuri pentru copii – lb. ucraineană, ilustraţii).
 • Lyudmyla Dorosh –Neobişnuitele aventuri ale unei Pene –Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2010 (povestire pentru copii – lb. ucraineană, ilustraţii).
 • Marta Bota – Străchinuţa de lut –Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2010 (povestiri  pentru copii – lb. ucraineană, ilustraţii).
 • Mihai Traista – Puntea– Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2010 (proză umoristică – lb. ucraineană, ilustraţii).
 • Traista Mihai –Ibovnice cu ochi de Maramureş – Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2011 (proză umoristică şi teatru – lb. română, ilustraţii).
 • Ştefania Grigoraşcu Zamfir – Petale– Editura Pastel Braşov, 2012 (poezii, lb. rom., ilustraţii).
 • Oana Maria Covaci – Alter egoBookRix-Ediţion, 2011, (poezii, lb. rom. coperta).
 • Paul Romaniuc – Cai roşii ai inimii–  Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2013 (poezii, lb. ucraineană ilustraţii).
 • Carraria– Vol. I,  Editura Pastel Braşov, 2013, (antologie de versuri – grup literar Facebook, ilustraţii).        
 • Mihai Hafia Traista –Zămbete maramureșene–Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2013 (proză umoristică – lb. ucraineană, ilustraţii).
 • Mihai Hafia Traista – Logodnicii Amaltheiei – Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (teatru, coperta).
 1. Mihai Hafia Traista – Carte de citireEditura RCR Editorial, Bucureşti, 2015, (poveşti şi povestiri pentru copii – ilustraţii).
 2. Maria Ciubica –

CĂRŢI REDACTATE/ PREFAŢATE

 1. ..! Thalassa…!– Silvia Zabarcencu,Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2011 (roman, lb. română).
 2. Cai roşii ai inimii – Paul Romaniuc, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2013 (poezii, lb. ucraineană). 
 3. Despre oameni şi câini– Nicolaie Dincă, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (teatru).
 4. Fantasme – Viorel Ploeşteanu, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (roman, lb. română).
 5. În viaţă, cu sau fără ambulanţă– Nik Opriţa,  Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014. (poezie şi proză).
 6. Promoţia ’56 – Nik Opriţa,  Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (poezie şi proză).
 7. Dincolo de lacrima verde – Ina Florica Popa, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (poezie).
 8. La porţile timpului – Cristian Paul Mozoru, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (poezie).
 9. Extreme – Nicolae Cornescian, Editura RCR Editorial, Bucureşti, 2014 (roman, lb. română).
 • Anotimpul cuvintelor – Ina Florica Popa, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (poezie).
 • ad libitum – Maria Irod, Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (studii literare).
 • Cartea celor trei cărţi – Nik Opriţa,  Editura Mantaua lui Gogol, Bucureşti, 2014 (poezie şi proză).

 

III. COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

 1. Культурна діяльність української молоді Румунії [Activitatea culturală a tineretului ucrainean din România] – comunicare la Conferinţa Tineretului Ucrainean din Europa, organizată de Unuinea Ucrainenilor din Budapesta (Ungaria), 20-23.XI. 1999.
 2. Постать письменника Михайла Небилякa в українській літературі Румунії [Imaginea scriitorului Mihai Nebeleac – în literatura ucraineană din România] – comunicare la Conferinţa Ştiinţifică a Diasporei Ucrainene, Universitatea „M.V. Gogol”, Nijin (Ucraina), 2007.
 3. Роль українських публікацій Румунії у вихованні національних культурних цінностей [Rolul publicaţiilor ucrainene din România în cultivarea tradiţiilor naţionale] – comunicare la Conferinţa Ştiinţifică a Diasporei Ucrainene, Universitatea „Ivan Franko”, Lviv (Ucraina), mai 2011.
 4. Oдин Тарас, одна мова, одна Україна [Un singur Taras, o singură limbă, o singură Ucraină] – comunicare la Uniunea Ucrainenilor din România, Bucureşti, martie, 2011.
 5. Жінки в житті Тараса Шевченка [Femeile din viaţa lui Taras Şevcenko] – comunicare la Simpoziumul „Taras Şevcenko” Comemorarea a 150 de ani de la moartea poetului, Catedra de Limbi Slave, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti, 7-8. X. 2011.
 6. Тарас Шевченко в українській кінематографії [Taras Şevcenko în cinematografia ucraineană] – comunicare la Simpozionul Internaţional Taras Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean, organizat de filiala Uniunii Ucrainenilor din Satu Mare, 25-27. V. 2012.
 7. Imaginea hatmanului Mazepa în literatura română [Образ гетьмана Мазепи в румунській літературі] – comunicare la Centrul Cultural şi de Informare din Cardul Ambasadei Ucrainei în România, Bucureşti, 20. III. 2013.
 8. «Давидові Псалми» у творчості Тараса Шевченка та Митрополита Дософтея

[„Psalmii lui David în creaţiile lui Taras Șevcenko şi ale mitropolitului Dosoftei”] – comunicare la sesiunea Departamentului de Filologie Rusă și Slavă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București, 2-4. X. 2014.

 1. «Давидові Псалми» у творчості Тараса Шевченка та Митрополита Дософтея [„Psalmii lui David în creaţiile lui Taras Șevcenko şi ale mitropolitului Dosoftei”] – comunicare la Reuniunea ştiinţifică: Taras Şevcenko – un Simbol al Naţuinii Ucrainene – Uniunea Ucrainenilor din România, Bucureşti, 31 martie 2014.
 2. Portretul ucraineanului în literatura rusă [Образ українця в російській літературі] – comunicare la sesiunea ştiinţifică a studenţilor masteranzi şi doctoranzi de la Departamentul de Filologie rusă şi slavă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București, Ediţia a treia, Bucureşti, 17 mai 2015.
 3. Літературнохудожня періодика Румунії в сучасному літературному дискурсі – Comunicare la conferinţa „Revista literară Naş holos – oglinda literaturii ucrainene din România” organizată de Uniunea Ucrainenilor din România cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea revistei Naş holos.

 

PIESE DE TEATRU JUCATE

 

 1. Ibovnice cu ochi de maramureş
 2. Logodnicii Amaltheiei

CÂNTECE

 1. Imn pentru Maramureş – muzica Dan Vasilescu – trupa Acum (folk, lb. rom.).
 2. Mama  muzica Ivan Liber – corul Alunul Verde (lb. ucr.).
 3. Tata –  muzica Ivan Liber – corul Alunul Verde (lb. ucr.).
 4. Cuvântul drag –  muzica Ivan Liber – corul Alunul Verde (lb. ucr.).
 5. Huţulca Maria– muzica Yuriy Paraşcineţ (lb. ucr.).
 6. Colomeica pentru inimă şi sufletI – muzica Yuriy Paraşcineţ (lb. ucr.).
 7. Colomeica pentru inimă şi sufletII – muzica Yuriy Paraşcineţ (lb. ucr.).
 8. Pădurile –muzica Yuriy Paraşcineţ (lb. ucr.).
 9. Mestecenii  – muzica Yuriy Paraşcineţ (lb. ucr.)

 

 PREMII

 Preremiul revisteiNaş holos – Festivalul Armonii de primăvară – Vişeu de sus, Maramureş, 1999.

 1. Premiul Congresului Ucrainean European – Budapesta – Ungaria, 1999.
 2. Diplomă – Festivalul-Concurs Ronişoară , apă  lină – Rona de sus, Maramureş, 2006.
 3. Diplomă de eminescian –Cenaclu  de cultură şi artă Mihai Eminescu, Petrova, Maramureş, 2007.
 4. Certeficat de participare pentru participarea la cursul de formare profesională „Gestionarea proiectelor interetnice” – Structural ConsultingTM Group, 2008.
 5. Diplomă Convieţuiri adiţia a XVI-a  Siret, Suceava, 2009.
 6. Premiul revistei Vilne Slovo, – Bucureşti, 2012.
 7. Premiul I Concursul Profesional de traduceri, ucraineană-română,  I, secţiunea Text socio-uman, Universitatea Bucureşti, 2012.
 8. Premiul I Concursul Profesional de traduceri, ucraineană-română, ed. I, secţiunea Text beletristic, Universitatea Bucureşti, 2012.
 9. Diplomă  Concursul Profesional de traduceri,rusă – română,  I, secţiunea Text beletristic, Universitatea Bucureşti, 2012.
 10. Marele premiu al Concursului Internaţional de Umor Ukraynska Spilnota  – Ucraina 2010.
 11. Premiul Federaţiei Internaţionale Ukrayna-Svit – Ucraina 2012.
 12. Premiul I Secţiunea Dramaturgie Umoristică – volum la ediţia XVIII-a a Concursului Naţional de Umor Oltenii şi restul lumii , Slatina, Olt, 2012.
 13. Diplomă de participare în juriul la Etapa naţională a Concursului de Recitare a Poeziei Ucrainene Sighetu Marmaţiei, 2013.
 14. Diplomă de Excelenţă pentru contribuţia adusă la promovarea culturii şi literaturii ucrainene – UUR Filiala Maramureş – org. loc. Rona de Sus, 2013.
 15. Diplomă Aniversară – Festivalul de Umor Oltenii Oltenii & restul lumii  – ediţia XX.
 16. Ювілейна медаль «200 років з Дня народження Т.Г. Шевченка» – № 175, 2014.
 17. Ювілейна медаль «65-та річниця часопису «Вільне слово», СУР, 2014.
 18. Diplomă de excelenţă – Ceneclu de urgenţă – Editura Art Creativ, 2014
 19. Ювілейна медаль / ювілейна грамота «З нагоди 25-річчя від заснування СУР»,
 20. Ювілейна грамота «З нагоди 50-річчя з дня народження – за внесок у збереження і розвиток українства в Румунії» – СУР, 2015.
 21. Ювілейна плакетка / ювілейна грамота – «З нагоди 25-річчя від заснування літературно-культурного журналу українських письменників Румунії Наш голос»,

 

3 comentarii (+add yours?)

 1. Trackback: Cenaclul literar “Mantaua lui Gogol” | Newdada's blog
 2. zabarcencu Silvia
  mart. 13, 2014 @ 08:18:17

  Un talent-furtună,în urma căruia copacii rămîn în picioare.

  Răspunde

 3. mantaualuigogol
  mart. 15, 2014 @ 21:04:57

  Vă mulţumesc foarte mult pentru apreciere!

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: