Valori Culturale ucrainene în contextul spiritual al Țării Maramureșului

ImageSpre sfărşitul anului 2007, sub egida Centrului de Studii Transilvane a Academiei Române, a apărut cartea prof. dr. Ion Petrovai intitulată: „Multiculturalism în Ţara Maramureşului valori culturale ucrainene”. De fapt, lucrarea este o parte a tezei sale de doctorat „Valori culturale ucrainene în contextul spiritual al Ţării Maramureşului”.
Cartea prefaţată de prof. univ. dr. Onufrie Vinţeler, începe cu o scurtă introducere despre Ţara Maramureşului ca zonă multiculturală şi continuă cu un capitol dedicat comunităţii ucrainenilor din Ţara Maramureşului, cu următoarele puncte de reper:
– Aşezarea ucrainenilor în comitatul Maramureş;
– Incursiune în trecutul învăţământului în limba ucraineană din Maramureş;
– Cristalizarea şi afirmarea spiritualităţii comunităţii ucrainene din Maramureş;
– Trepte ale afirmării. Programe şi dezbateri literare. Cuantificări şi recunoşteri ale valorilor.

Capitolul despre personalităţi culturale ucrainene din Ţara Maramureşului prezintă 27 de portrete ale celor mai renumite personalităţi ucrainene din Maramureş. Primul este cel al lui Ivan Brona (1888–1945), medic de profesie, devenit general în armata maghiară, asasinat la 57 de ani, undeva lângă Budapesta de bandele teroriste ale timpului. Urmează renumitul dirijor şi profesor de muzică Mihai Mitriniuc (1908–1981), apoi poetul huţul Havrylo Clempuş (1910–1990) şi de portretele altor personalităţi ucrainene din Maramureş. Din păcate, lista nu e complet㠖 aproape jumătate din personalităţile ucrainene ale Maramureşului lipsesc din această lucrare, însă nicidecum din vina autorului.
Ion Petrovai scrie despre cartea sa: „Lucrarea de faţă reprezintă o treime din teza mea de doctorat şi cuprinde partea consacrată etniei ucrainene din perioada cristalizării ei la nivelul culturii culte, şi mă refer la Havrylo Clempuş pe la 1940, când poetul publică la Cernăuţi câteva creaţii într-un almanah ce apărea acolo. După cel de-al Doilea Război Mondial, la Sighetu Marmaţiei, care socot că este capitala spirituală a etniei ucrainene din România, s-a constituit o structură de învăţământ serioasă, cu dascăli bucovineni. Din rândul absolvenţilor Liceului Ucrainean şi ai Şcoli Pedagogice s-a ridicat apoi o pleiadă de scriitori care astăzi reprezintă scrisul ucrainean din România. Lucrarea este ilustrată de nişte medalioane, incomplete, bineînţeles perfectibile; precizez mai ales că s-au făcut omisiuni, cu voia mea, în sensul că am urmărit să reprezint fiecare categorie sprituală: teologul, juristul, ziaristul, omul de cultură, matematicianul şi celelalte specialităţi ale spaţiului cultural, dar şi din cauza oamenilor, care nu au crezut în mine şi au ezitat a-mi răspunde la chestionarul pe care l-am lansat, pentru a fi completat.
Poate după apariţia acestei lucrări, despre care aş putea spune că rar s-a parcurs un drum atât de lung pentru un volum atât de mic, se vor răzgândi, îmi vor oferi date despre activitatea lor şi vor accepta să facă parte din pleiada de valori culturale ucrainene preyentate de mine.
Lucrarea se poate utiliza cu succes şi în şcoli, pentru a se ilustra, valorea şi istoricul etniei în spaţiul românesc, care trebuie cunoscute de către tineri; de asemenea, ea poate fi suportul unui curs opţional în facultăţile în care se predă limba ucraineană, pentru a constutuii un punct de plecare într-o investigaţie viitoare. Am în plan ca aceste medalioane, din carte să le ilustrez cu mici monografii, care ar putea constitui subiectele unor lucrări de liceenţă şi, chiar din acest an, am reuşit să conving o studentă să facă o monografie Havrylo Clempuş. Deci, în perioda mai-iunie medalionul facut de mine va fi întregit, textul va fi de cel puţin 5-10 ori mai extins, încât să reprezinte o minimonografie din viaţa şi activitatea, acestui însemnat creator, în ciuda anumitor neajunsuri la capitolul studiu; destinul omului este aşa cum îi este dat, nu cum şi-ar fi dori el şi socot că el merită să fie cunoscut pe măsura valorii şi contribuţiei acelei personalităţî la dezvoltarea culturii Maramureşului.”

Ion Petrovai s-a născut în 1949 în comuna Petrova, jueţul Maramureş. Este absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, specialitatea limba şi literatura română/limba şi literatura rusă (1975), doctor în filologie (1995), cadru didactic asociat al Colegiului Universitar din Sighetu Marmaţiei, aparţinâd Universităţii „Babeş-Bolyai”. Specialist în cultura şi tradiţiile Ţării Maramureşului, în litertatura de expresie ucraineană din România, poet şi publicist, animator cultural, Ion Petrovai este o prezenţă constantă în publicaţii precum Tribuna, Steaua, Echinox, Luceafărul, Familia, Graiul Maramureşului,
Şcoala maramureşeană etc. Este totodată autorul al volumului de versuri „Pasărea cu ochii în lună” (1996) şi semnatarul a numeroase studii de specialitate şi comunicări ştiinţifice, îndeosebi privind valorile culturale maramureşene, tipărite în culegerile de profil.

 

Reclame

Comments are closed.

%d blogeri au apreciat asta: